فیلتر محصولات

دسته بندی

صوتی

میکروفون

یقه ای

برند

قیمت

میکروفون / یقه ای

جدیدترین گرانترین ارزانترین

میکروفون یقه ای بی سیم بویا مدل BY-WM4 PRO-K5

3,000,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای با سیم سنهایزر مدل XS Lav Mobile

1,525,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای با سیم بویا مدل BY-DM20

2,290,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای بی سیم بویا مدل BY-WM4 PRO-K6

4,000,000 3,800,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای با سیم طرح جی تی آر مدل CM-1000 PRO

599,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Blink500 B2W

6,980,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Blink500 B1W

4,910,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Blink500 Pro B2

9,200,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل Blink500 Pro B1

6,180,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل UwMic9S Kit2

13,970,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای بی سیم سارامونیک مدل UwMic9S Kit1

8,700,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای با سیم بویا مدل BY-M3

738,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای با سیم کامیکا مدل CVM-SIG.LAV V05

1,150,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای با سیم کامیکا مدل SIG.LAV V03

910,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای بی سیم کامیکا مدل BoomX-D D2

7,900,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای بی سیم کامیکا مدل BoomX-D D1

5,950,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای با سیم رود مدل +smartLav

1,640,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای با سیم سارامونیک مدل LavMicro U3C

2,050,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای با سیم سارامونیک مدل LavMicro U3B

ناموجود
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای با سیم سارامونیک مدل LavMicro U3A

1,000,000 تومان
جزئیات محصول