میکروفون استریو رود مدل Stereo VideoMic

8,880,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استریو رود مدل Stereo VideoMic X

13,200,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون شاتگانی رود مدل Stereo VideoMic Pro

9,520,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استریو رود مدل NT4

22,200,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی رود مدل NT2-A

12,820,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون لامپی رود مدل K2

25,700,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون شاتگانی رود مدل NTG1

8,300,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای با سیم رود مدل +smartLav

1,990,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون قلمی رود مدل NT55

29,700,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون ریبون رود مدل NTR

19,800,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون مینی شاتگانی رود مدل NTG5

22,820,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی رود مدل PodMic

4,350,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی رود مدل NT-USB

5,900,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای بی سیم رود مدل WIRELESS GO II

8,200,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون یقه ای بی سیم تک میکروفونه رود مدل WIRELESS GO II

6,500,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون قلمی رود مدل M5

ناموجود
جزئیات محصول

میکروفون شاتگانی رود مدل VideoMic Go

ناموجود
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی رود مدل NT1-A

ناموجود
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی رود مدل NT1

ناموجود
جزئیات محصول

میکروفون قلمی رود مدل NT5

ناموجود
جزئیات محصول