میکروفون استودیویی سینکو مدل CMic-V2

1,640,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودویی بلو مدل YETI NANO

5,200,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی بویا مدل BY-PM300

1,084,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی سارامونیک مدل SR-MV2000

2,590,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی بویا مدل BY-M1000

2,650,000 2,399,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استریو رود مدل Stereo VideoMic X

14,450,000 13,730,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی رود مدل NT2-A

14,100,000 13,430,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون شاتگانی رود مدل NTG1

9,190,000 8,779,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی رود مدل NT1-A

8,295,000 7,929,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی رود مدل NT1

10,150,000 9,660,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون قلمی رود مدل NT55

32,790,000 31,170,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون ریبون رود مدل NTR

21,900,000 20,869,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون قلمی رود مدل NT5

9,350,000 8,915,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون مینی شاتگانی رود مدل NTG5

25,000,000 23,750,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی رود مدل PodMic

4,780,000 4,599,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی بویا مدل BY-PM500

1,750,000 1,499,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی بیرداینامیک مدل FOX

4,700,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون شاتگانی بویا مدل BY-BM3031

1,879,000 1,499,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی رود مدل NT-USB

6,490,000 5,999,000 تومان
جزئیات محصول

میکروفون استودیویی رود مدل NT-USB MINI

3,690,000 3,495,000 تومان
جزئیات محصول